За нас

 

Зои-клима ЕООД с нов център за климатична и хладилна техника в Каблешково

„ЗОИ-клима” ЕООД е приемник на семеен бизнес на  „ЗОИ – Зоя Маркова“ЕТ, който развива дейност от 1996 година. Първоначално фирмата започна своята дейност с доставка и монтаж на климатична техника и сервиз на климатична и хладилна техника. В момента разполагаме с новоизграден,  модерно оборудван център за климатична и хладилна техника на площ от , 6000 кв.м, който се.се намира в гр.Каблешково. С тази инвестиция и квалифициран персонал, с който разполагаме  подобрихме производствения си капацитет за предоставяне на повече услуги  по инсталиране и ремонт не само на битова, но и на промишлена хладилна и климатична техника.

Основната дейност на фирмата включва:

  • Доставка, монтаж, гаранционно обслужване и сервиз на хладилна и климатична техника;
  • Изграждане, доставка и монтаж на хладилни камери;
  • Отдаване под наем на хладилни камери;
  • Ремонт на транспортна, хладилна и климатична техника.

В гр. Поморие фирмата разполага с търговски обект, където се извършва основната част от продажбите.

Новосъздаденият център за климатична и хладилна техника на територията на гр. Каблешково разполага с модерна сервизна база, складова база, както и халета за ремонт на автомобилни и автобусни климатични системи.

Новият център на фирма Зои-клима за климатична и хладилна техника в Каблешково

Новият център на фирма Зои-клима разполага с модерна сервизна база

„Зои-клима“ ЕООД има издаден сертификат за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг флуорирани парникови газове от „БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА-МАШИНОСТРОЕНЕ“.

сертификат фреони

Фирмата е сред първите, регистрирани като доставчик и изпълнител на проекти по програма REECL, с голям опит в доставка и монтаж на климатични системи. Приветстваме, подкрепяме и популяризираме идеята на програмата REECL за подпомагане на българските домакинства да намалят своите разходи за отопление и охлаждане.

Новият център на фирма Зои-клима за климатична и хладилна техника в Каблешково

Силните страни на „Зои-клима“ ЕООД:

  • Добрият имидж, с който се ползва фирмата в града и региона, като това я прави предпочитана от много организации и граждани;
  • Целогодишно работещи обекти, които са на разположение на клиентите през всеки един сезон от годината;
  • Лоялност и коректност;
  • Организационни предимства – обединяване под един покрив на всички видове услуги, свързани със закупуването и поддръжката на климатичните и хладилни инсталации, от закупуването до следгаранционното обслужване.

Имаме изградени и успешно работещи : хладилни камери , монтирани хладилни съоръжения, климатични VRF системи, монтаж   оборудване на фреонови  хладилни инсталации и шокови камери в преработващи предприятия и търговски обекти. „ЗОИ-клима” е една от малкото фирми в България, които през последните години натрупа опит в монтаж, обслужване и сервиз на  амонячни инсталации. Можем да посочим изградени и  завършени, обекти като:

лентов шоков замразител на амоняк-гр.Несебър

спирален шоков замразител на амоняк-гр.Каварна

две минусови хладилни камери  по 5000 куб.м.на амоняк в рибопререботвателно предприятие  гр.Варна.

За нас е предизвикателство да работим в сферата на промишлената хладилна и климатична техника. Интересуваме се от  иновативни и екологични технологии и имаме капацитета да ги предлагаме на нашите клиенти.

За повече информация и контакти: 0887744531