За нас

 

Зои-клима ЕООД с нов център за климатична и хладилна техника в Каблешково

„Зои-клима“ е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано на 28.03.2007 година с фирмено дело №1374/2007 на Бургаски окръжен съд, със седалище и адрес на управление гр. Поморие, кв. Свобода, бл. 25, вх. Б, ет. 4, ап. 20.
Фирмата започва своята дейност през 2007 година, като приемник на ЕТ „ЗОИ – Зоя Маркова“, който развива дейност от 1996 година. Управител на фирмата е Стойчо Петров Марков.

Основната дейност на фирмата включва:

  • Доставка, монтаж, гаранционно обслужване и сервиз на хладилна и климатична техника;
  • Изграждане, доставка и монтаж на хладилни камери;
  • Отдаване под наем на хладилни камери;
  • Ремонт на транспортна, хладилна и климатична техника.

В гр. Поморие фирмата разполага с търговски обект, където се извършва основната част от продажбите.
Офис в гр. Несебър обслужва административната дейност.

Новосъздаденият център за климатична и хладилна техника на територията на гр. Каблешково разполага с модерна сервизна база, складова база, както и халета за ремонт на автомобилни и автобусни климатични системи.

Новият център на фирма Зои-клима за климатична и хладилна техника в Каблешково

Новият център на фирма Зои-клима разполага с модерна сервизна база

„Зои-клима“ ЕООД има издаден сертификат за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг флуорирани парникови газове от „БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА-МАШИНОСТРОЕНЕ“.

сертификат фреони

Фирмата е сред първите, регистрирани като доставчик и изпълнител на проекти по програма REECL, с голям опит в доставка и монтаж на климатични системи. Приветстваме, подкрепяме и популяризираме идеята на програмата REECL за подпомагане на българските домакинства да намалят своите разходи за отопление и охлаждане.

Новият център на фирма Зои-клима за климатична и хладилна техника в Каблешково

Силните страни на „Зои-клима“ ЕООД:

  • Добрият имидж, с който се ползва фирмата в града и региона, като това я прави предпочитана от много организации и граждани;
  • Целогодишно работещи обекти, които са на разположение на клиентите през всеки един сезон от годината;
  • Лоялност и коректност;
  • Организационни предимства – обединяване под един покрив на всички видове услуги, свързани със закупуването и поддръжката на климатичните и хладилни инсталации, от закупуването до следгаранционното обслужване.

За повече информация и контакти: 0596/22627;0554/43590