Проектиране, доставка и монтаж на амонячна хладилна инсталация за замразяванена риба.

Изградена инсталация се намира в цех за преработка на риба в гр.Несебър

Захранва тунел за шоково замразяване на цаца и други риби. поддържатата температура в тунела е -380C

Охлаждане на агрегата става с вода от сондаж