Монтаж на спирален лентов шоков замразител

Съоръжението се намира в предприятие за култивирана черна мида в гр.Каварна.

Спиралния замразител е подвързан към амонячна хладилна инсталация