Проектиране, доставка,изграждане и монтаж на фреонов шок за замразяване на рапани