REECL

Добре дошли в Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома REECL

Програмата REECL предоставя на домакинства или сдружения на собственици от цялата страна възможност да се възползват от предимствата на енергийната ефективност и да получат целеви кредити и безвъзмездна финансова помощ чрез мрежата на български търговски банки – партньори на програмата.

Всяко домакинство или сдружение на собственици, което получи кредит по Програма REECL има право да ползва безвъзмездна помощ съответно в размер на 20%, 30% или 35% от стойността на кредитирания енергоспестяващ проект, след като той бъде успешно завършен и след като са били изпълнени всички условия.

Кредити и безвъзмездна финансова помощ се отпускат за финансиране на следните енергоспестяващи мероприятия:
Енергоспестяващи прозорци
Газови котли
Отоплителни уреди, печки и котли на биомаса
Слънчеви колектори за топла вода
Охлаждащи и загряващи термопомпени системи
Фотоволтаични системи
Aбoнатни станции и сградни инсталации
Газификационни системи
Рекуперативни вентилационни системи

Кредитополучателите трябва да използват одобрени съоръжения и материали, за да могат да получат безвъзмездната финансова помощ.

За повече информация посетете : http://www.reecl.org/bg/index.php