Процедура доставка ДМА 15.12.2021

Достъп до пълния пакет документи на Интернет страницата на „ЗОИ-КЛИМА“ ЕООД можете да намерите тук (http://zoiclima.com/web/wp-content/uploads/2021/12/Публикувани_14.12.2021.zip)

Поканата може да бъде намерена и на интернет адреса на Единния информационен портал на Структурните фондове на Европейския съюз(http://www.eufunds.bg).