Проектиране, доставка и монтаж на амонячна хладилна инсталация за съхранение на риба

Амонячната инсталация захранва две нискотемпературни хладилни камери всяка с обем от 5000 куб.м както и среднотемпературен работен коридор с обем от 800 куб.м.