„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ BG16RFOP002-2.073- 26700-C01

Одобрен е проектът за покупка на медицински хеликоптери | МРРБ

 

ЗОИ-клима  ЕООД изпълнява проект

„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по АДБФП

BG16RFOP002-2.073- 26700-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Главна цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за предприятието за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Общата стойност на проекта – 10 000.00 лв., от които:
8 500.00 лв. европейско съфинансиране и
1 500.00 лв. националното съфинансиране

Начална дата:   30.09.2020г.
Крайна дата:     30.12.2020г.